KØREKORT TIL PERSONBIL

 Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning vil foregå mandag og Torsdag fra kl. 16.00 – 19.00. 

I starten af forløbet skal du på manøvrebane (køreteknisk anlæg i Skjern), hvor du lærer det grundlæggende i at køre bil.
Hele teoriforløbet strækker sig (normalt) over 5 uger. Fra 2. uge skal vi ud at køre på vejen. I de resterende 4 uger vil det veksle mellem kørsel og teoriundervisning. I slutning af forløbet skal du på køreteknisk anlæg (glat bane).

Du kan tidligst påbegynde kørekort uddannelsen 3 måneder før, du opfylder alders betingelsen.

Man skal gennemgå et 8 timers førstehjælpskursus inden man kan få kørekort. Hvis du har et bevis i forvejen, skal det være et 8 timers færdselsrelateret bevis, der maks. må være 12 måneder gammelt.

 Foto

Du skal have lavet et foto som skal sættes i kørekortet. Gamle skolebilleder duer ikke. Få det lavet hos borgerservice / standind Skjern, for de ved hvordan det skal være.

 Lægeerklæring

Du skal have en lægeerklæring. Ring til din egen læge og aftale tid. Du skal have dit billede med op til lægen, for han eller hun skal underskrive og stemple det på bagsiden.

 Nyttige link

Færdselstyrelsens undervisnings plan:
www.fstyr.dk
her kan du læse hvad dit kørekort forløb skal indeholde.

Kørekort for 17 årige:
www.sikkertrafik.dk

Ledsager blanket:
www.fstyr.dk

Ankenævn og garantifond:
www.ankesag.dk